Dotacje

Fundusz Europejski

Firma uczestniczy w projekcie: Dotacja na kapitał obrotowy, w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, oś priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia i utrzymania bieżącej działalności, na skutek wystąpienia epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 267 412,44 zł