Typowe błędy popełniane w trakcie użytkowania wózków widłowych

Czy wiesz, że nieodpowiednie użytkowanie wózków widłowych może prowadzić do poważnych wypadków i uszkodzeń sprzętu? Sztaplarki są powszechnie stosowane w magazynach, halach produkcyjnych i na placach budowy. Chociaż są one niezbędne dla sprawnego funkcjonowania wielu firm, niekiedy ulegają usterkom wynikającym z nieprawidłowej obsługi. W niniejszym artykule omówimy typowe błędy popełniane w trakcie użytkowania wózków widłowych!

Nieprawidłowe szkolenie operatorów

Jednym z kluczowych aspektów związanych z bezpiecznym użytkowaniem wózków widłowych jest odpowiednie przeszkolenie operatorów. Niestety ten element jest niekiedy bagatelizowany, co prowadzi do sytuacji, w których osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji czy umiejętności obsługują te urządzenia. Brak odpowiedniej wiedzy na temat prawidłowego użytkowania maszyny może natomiast prowadzić do licznych błędów i sytuacji zagrażających życie operatorów lub innych osób znajdujących się na terenie hali.

Przeciążanie wózków widłowych

Kolejnym częstym błędem popełnianym przez operatorów jest przeciążanie wózków widłowych. Każda sztaplarka ma określoną maksymalną ładowność, której nie należy przekraczać. Przeciążenie może bowiem prowadzić do uszkodzenia sprzętu, a także grozi utratą kontroli nad wózkiem i potencjalnym wypadkiem. Warto zawsze sprawdzić tabliczkę znamionową urządzenia oraz dostosować ładunek do możliwości danego modelu.

Nie bez znaczenia pozostaje też sposób poruszania się wózkiem widłowym. Zbyt wysoka prędkość, gwałtowne hamowanie czy ruszanie i ostre zakręty mogą przyczynić się zarówno do uszkodzeń lub szybszego zużycia sprzętu, jak i spowodowania wypadku.

Niewłaściwe przenoszenie ładunku

Podczas transportowania ładunków operatorzy często popełniają również błąd polegający na niewłaściwym przenoszeniu towarów. Należy mieć na uwadze, że ładunek powinien być zawsze równomiernie rozłożony na widłach oraz znajdować się jak najbliżej podstawy konstrukcji. Tylko w takiej sytuacji urządzenie może poruszać się w pełni sprawnie. Niewłaściwe ustawienie masztu może prowadzić do niestabilności wózka i jego przewrócenia. Stąd też warto upewnić się, że maszt jest ustawiony pionowo lub lekko opuszczony do przodu.