Jak często należy wykonywać przeglądy konserwacyjne wózków widłowych?

Wózki widłowe to sprzęty, bez których hale magazynowe, ogromne centra logistyczne, zakłady dystrybucji czy duże hurtownie nie byłyby w stanie sprawnie funkcjonować. Pomagają szybko przewozić nawet bardzo ciężkie ładunki. Jak każde inne pojazdy, wymagają one jednak regularnej kontroli stanu technicznego, by mogły zapewniać bezawaryjne działanie. Jak często należy więc wykonywać przeglądy konserwacyjne widlaków? Sprawdźmy!

Przeglądy konserwacyjne

Za kontrolę stanu wózków widłowych odpowiedzialny jest Urząd Dozoru Technicznego, który ustala terminy i regularność przeglądów konserwacyjnych dla tych pojazdów. Częstotliwość kontroli uzależniona jest od wytycznych producenta oraz formy dozoru technicznego, jakim jest objęty dany wózek widłowy. W przypadku pełnego dozoru przegląd powinien być wykonywany co 30 dni, a jeśli sprzęt ma ograniczony dozór – co 60 dni.

Zasada ta podlega odstępstwom w sytuacji, gdy wózek ulegnie jakiejś awarii. Wówczas po naprawie należy przeprowadzić dodatkowy przegląd w celu sprawdzenia, czy pojazd został doprowadzony do pełnej sprawności i czy może być udostępniony do dalszego użytkowania. Warto przy tym pamiętać, że przeglądy konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby odpowiednio wykwalifikowane oraz uprawnione w tym celu.

Pozostałe przeglądy wózków widłowych

Przeglądy konserwacyjne wózków widłowych to jednak niejedyne kontrole, które należy przeprowadzać cyklicznie. Bardzo ważne są także przeglądy okresowe odbywające się raz do roku (przy pełnym dozorze) lub raz na dwa lata (przy ograniczonym dozorze). Są one realizowane przez pracowników UDT.

Ponadto operatorzy wózków widłowych zobowiązani są do codziennego kontrolowania stanu technicznego pojazdów, których używają. Przeglądy te polegają na ogólnym sprawdzeniu sprawności maszyny zarówno przed pracą, jak i po jej zakończeniu. Dzięki temu można szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości w ich działaniu i zgłosić je, by wózek został wysłany na serwis lub dokładniejszą kontrolę.